Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-682/21

LUKA KOPER, d.d., Koper

Nadzorni svet imenoval člana uprave

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. in veljavne zakonodaje družba Luka Koper, d. d. objavlja naslednje sporočilo:

Zainteresirano javnost obveščamo, da je nadzorni svet družbe Luka Koper, d. d. danes, 12.11.2021 imenoval Roberta Rožaca za člana uprave družbe za petletno mandatno obdobje. O imenovanju ostalih dveh članov uprave nadzorni svet še ni odločal.

Informacija bo od 12.11.2021 dalje objavljena na spletni strani družbe www.luka-kp.si

 

Nadzorni svet družbe
Datum: 12.11.2021