Feast search
Keywords

Period

Issuer




Advanced search
 
INI-688/21

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Poročilo o poslovanju družbe SALUS, Ljubljana, d.d. in Skupine SALUS za obdobje januar - september 2021

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana ter Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) družba SALUS, Ljubljana, d.d., Litostrojska cesta 46a, Ljubljana objavlja podatke o poslovanju družbe SALUS, Ljubljana, d.d. in Skupine SALUS za obdobje januar – september 2021. Več v prilogi.

To obvestilo bo na naši spletni strani objavljeno od 17.11.2021 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava
Datum: 17.11.2021