Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-709/21

SAVA RE, d. d., Ljubljana

Finančni koledar za leto 2022

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje družba Sava Re, d. d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Sava Re, d.d., objavlja finančni koledar objav za leto 2022, ki se nahaja v pripetem dokumentu.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 19. 11. 2021 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Sava Re, d.d.
Datum: 19.11.2021
Pripeti dokumenti:  Finančni koledar 2022