Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-816/21

KD Group, d.d., Ljubljana

Obvestilo o sprejetih sklepih skupščine delničarjev družbe KD Group d.d.

Na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU in veljavne zakonodaje družba KD Group, finančna družba, d.d., Dunajska 63, Ljubljana, v pripetem dokumentu objavlja sklepe 30. skupščine delničarjev družbe, ki je potekala 28. decembra 2021.

Na skupščini so bile napovedane izpodbojne tožbe zoper sprejete sklepe skupščine pod 2. in 3. točko dnevnega reda.

To obvestilo bo od 28.12.2021 dalje objavljeno tudi na spletni strani družbe www.kd-group.com v sklopu javnih objav.

 

 

KD Group d.d.
Datum: 28.12.2021