Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
TOS-66/21

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in člena 2 Delegirane uredbe komisije (EU) 2016/1052 Krka, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 29. 7. 2020 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 20. 12. 2021 do vključno 28. 12. 2021. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 6.528 lastnih delnic v skupni vrednosti 763.878 EUR, in sicer:

- 20. 12. 2021       1.496  delnic po povprečni tehtani ceni 116,29 EUR,
- 21. 12. 2021          785  delnic po povprečni tehtani ceni 115,69 EUR,
- 22. 12. 2021          442  delnic po povprečni tehtani ceni 116,34 EUR,
- 23. 12. 2021       1.298  delnic po povprečni tehtani ceni 116,74 EUR,
- 27. 12. 2021       1.597  delnic po povprečni tehtani ceni 117,86 EUR in
- 28. 12. 2021          910  delnic po povprečni tehtani ceni 118,58 EUR.

Posredniki pri nakupih so bili Ilirika d.d., Intercapital d.d. in NLB d.d.
 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 1.677.380, kar je predstavljalo 5,115 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 1.683.908, kar predstavlja 5,135 % vseh izdanih delnic.
 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 29. 12. 2021 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 29.12.2021