Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-13/22

Equinox d.d.

Potrditev prospekta za uvrstitev delnic družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. v trgovanje na organiziranem trgu

Družba EQUINOX NEPREMIČNINE d.d., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana zainteresirano javnost obvešča, da je ATVP dne 13.1.2022 potrdila Prospekt za uvrstitev delnic v trgovanje na organiziranem trgu.  Družba EQUINOX NEPREMIČNINE d. d. bo v najkrajšem možnem času izvedla vse potrebne postopke za uvrstitev delnic v trgovanje na organiziran trg Ljubljanske borze vrednostnih papirjev ter objavila potrjen prospekt.

Družba EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. bo dne 21.1.2022 v prostorih Kavarne Union na naslovu Miklošičeva 1, Ljubljana ob 10. uri organizirala novinarsko konferenco, na kateri bodo njeni predstavniki podrobneje predstavili pogoje uvrstitve delnic v trgovanje na organiziranem trgu. Novinarsko konferenco bo mogoče spremljati tudi preko spleta na naslovu: https://us06web.zoom.us/j/83259222659?pwd=dlFMbTU3OWkxUGhZVXhtQ0VFSnJ0UT09

Datum: 17.01.2022