Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-24/22

MERCATOR, d.d., Ljubljana

Skupina Mercator je sklenila dodatna zavarovanja za posojilo s strani Fortunova grupe

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator, d. d., objavlja naslednje sporočilo:

Družba Poslovni sistem Mercator, d. d. (»Mercator«) je javnost dne 16. 4. 2021, 23. 4. 2021 in 19. 5. 2021 že obvestila, da je družba Fortenova grupa d. d. (»Fortenova grupa«) njej in ostalim družbam v Skupini Mercator zagotovila posojilo za refinanciranje dolga Skupine Mercator v višini do 480 milijonov EUR (»Posojilo«).

Dne 20. 1. 2022 je Mercator za zavarovanje Posojila Fortenovi grupi zastavil določene dodatne nepremičnine.

Od prenosa večinskega deleža delnic Mercatorja na Fortenova grupo dne 23. 4. 2021 sta družbi Mercator in Fortenova grupa povezani stranki v smislu člena 281.b(2) ZGD-1. Mercator je pridobil soglasje nadzornega sveta, skladno s členoma 281.c in 281.č ZGD-1, za zgoraj navedene transakcije. To obvestilo šteje za javno objavo poslov s povezanimi strankami skladno s členom 281.d ZGD-1.

Obvestilo bo od 21. 1. 2022 in za obdobje najmanj 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercatorgroup.si.

 

Poslovni sistem Mercator, d. d. Uprava
Datum: 21.01.2022