Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-54/22

REPUBLIKA SLOVENIJA

Obvestilo o zbiranju ponudb za odkup obstoječih EUR in USD obveznic Republike Slovenije

Republika Slovenija objavlja obvestilo o zbiranju ponudb za odkup obstoječih obveznic, izdanih v evrih in v ameriških dolarjih:

 

(1) odkup obstoječih obveznic Republike Slovenije, denominiranih v EUR:

  • s skupno nominalno vrednostjo 2.063.152.000 EUR, kuponsko obrestno mero 0,200% in zapadlostjo leta 2023 (ISIN:  SI0002103974;  skrajšano ime obveznice RS83) in
  • s skupno nominalno vrednostjo 1.500.000.000 EUR, kuponsko obrestno mero 4,625% in zapadlostjo leta  2024 (ISIN: SI0002102984; skrajšano ime obveznice RS66)

 

(2) odkup obstoječih obveznic Republike Slovenije, denominiranih v USD:

  • s skupno nominalno vrednostjo 133,167,000 USD, kuponsko obrestno mero 5,85% in zapadlostjo leta 2023 (ISIN:  XS0927637818/US831594AD88) in
  • s skupno nominalno vrednostjo 1,250,000,000 USD, kuponsko obrestno mero 5,25% in zapadlostjo leta 2024 (ISIN:  XS0982709221/US831594AG10)

 

skladno s pogoji za odkup obveznic objavljenimi v Ponudbenem memorandumu za odkup obveznic z dne 9. februarja 2022 (“Tender Offer Memorandum”).

 

Ponudba za odkup obveznic velja od 9. februarja 2022, in bo, v kolikor ne bo podaljšana, spremenjena ali preklicana v skladu s Tender Offer Memorandum, veljala do 15. februarja 2022.

Podrobnejše obvestilo o zbiranju ponudb za odkup obveznic je v prilogi.

Ministrstvo za finance
Datum: 09.02.2022