Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-60/22

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Poročilo o nerevidiranih računovodskih izkazih delniške družbe SALUS, Ljubljana, d.d. in Skupine SALUS za leto 2021

Na podlagi prvega odstavka 17. člena Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. 4. 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES, veljavne področne zakonodaje in Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, družba SALUS, Ljubljana, d.d., Litostrojska cesta 46A, 1000 Ljubljana objavlja poročilo o nerevidiranih računovodskih izkazih delniške družbe SALUS, Ljubljana, d.d. in Skupine SALUS za leto 2021. 

To obvestilo bo na naši spletni strani objavljeno od 14.2.2022 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava
Datum: 14.02.2022