Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-78/22

KD Group, d.d., Ljubljana

Obvestilo o poslih oseb, ki opravljajo poslovodne naloge, in z njimi tesno povezanih oseb

Na podlagi 19. člena Uredbe 596/2014/EU in v skladu s 130. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov družba KD Group, finančna družba, d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana (v nadaljevanju: družba) objavlja obvestilo o poslih oseb, ki opravljajo poslovodne naloge, in z njimi tesno povezanih oseb, ki ga je družba prejela dne 21.2.2022. Vsebina obvestila je razvidna iz priponke.

To obvestilo bo od 21.2.2022 dalje objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.kd-group.com v sklopu javnih objav, najmanj 5 let od datuma objave.  

 

KD Group d.d.
Datum: 21.02.2022