Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-85/22

REPUBLIKA SLOVENIJA

Objava ponudbenega dokumenta za 3. izdajo obveznice RS85

Zadevni ponudbeni dokument se nahaja v prilogi.

Maja Praprotnik Zupan, vodja Sektorja za izvrševanje transakcij in za upravljanje likvidnosti
Datum: 24.02.2022