Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-114/22

KD d.d., Ljubljana

Obvestilo o izplačilu vmesne dividende za leto 2021

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana 3. odstavka 152. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1A) in  17. člena  Uredbe (EU) št. 596/2014 družba KD, finančna družba, d.d., Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: KD) obvešča, da je upravni odbor družbe na svoji seji, ki je potekala dne 9.3.2022 sprejel sklep o izplačilu vmesne dividende za leto 2021. Sklep upravnega odbora družbe KD d.d. je v prilogi.

To obvestilo bo od 9.3.2022 dalje objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.kd-fd.si  v sklopu javnih objav, najmanj 5 let od datuma objave.  

KD d.d.
Datum: 09.03.2022
Pripeti dokumenti:  Sklep o upravnega odbora