Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-116/22

INTEREUROPA, d.d., Koper

Informacija o poslovanju skupine Intereuropa in družbe Intereuropa d. d. v letu 2021 (nerevidirani podatki)

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu finančnih inštrumentov družba INTEREUROPA, Globalni logistični servis, delniška družba objavlja  Informacijo o poslovanju skupine Intereuropa in družbe Intereuropa d.d. v letu 2021 (nerevidirani podatki).

Javna objava bo objavljena na SEO-netu in na spletni strani družbe Intereuropa d. d. na naslovu www.intereuropa.si najmanj 10 (deset) let od datuma objave.

Uprava družbe
Datum: 09.03.2022