Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
AR-10/22

KRKA, d. d., Novo mesto

Revidirano letno konsolidirano in nekonsolidirano poročilo družbe Krka, d. d., Novo mesto za leto 2021

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in 134. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Krka, d. d., Novo mesto objavlja Revidirano letno konsolidirano in nekonsolidirano poročilo za leto 2021.

Poročilo je v uradnem ESEF formatu in predstavlja izpolnitev obveze razkritja letnega poročila v skladu s prvim odstavkom 134. člena ZTFI – 1 in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/815.

Družba Krka, d. d., Novo mesto je dodatno pripravila neuradno različico revidiranega konsolidiranega in nekonsolidiranega letnega poročila za leto 2021 v obliki PDF, ki je objavljeno na spletni strani družbe v rubriki finančna poročila.

 

Poročilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 14. 4. 2022 dalje, in sicer za obdobje najmanj 10 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 14.04.2022