Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-201/22

KRKA, d. d., Novo mesto

Izjava o usklajenosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb

Na podlagi  70. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1),  26. člena Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana ter določil Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb, družba Krka, d. d., Novo mesto objavlja Izjavo o usklajenosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb.

 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 14. 4. 2022 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 14.04.2022