Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-198/22

KRKA, d. d., Novo mesto

Poročilo nadzornega sveta Krke za leto 2021

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in 134. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Krka, d. d., Novo mesto objavlja Poročilo nadzornega sveta Krke za leto 2021. 

 

Poročilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 14. 4. 2022 dalje, in sicer za obdobje najmanj 10 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 14.04.2022