Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-231/22

LUKA KOPER, d.d., Koper

Izjava o skladnosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb

Na podlagi 70. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), 26. člena Pravil Ljubljanske borze, d. d., ter določil Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb, družba Luka Koper, d. d., podaja izjavo o upravljanju družbe z izjavo o spoštovanju kodeksov, ki se nanaša na obdobje od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2021.

Informacija bo od 22.4.2022 dalje objavljena na spletni strani družbe www.luka-kp.si.

Uprava družbe
Datum: 22.04.2022
Pripeti dokumenti:  Izjava o spoštovanju kodeksov