Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-237/22

LUKA KOPER, d.d., Koper

Podpis dolgoročne posojilne pogodbe z bančnim sindikatom

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. in veljavne zakonodaje družba Luka Koper, d. d. objavlja naslednje sporočilo:

Luka Koper, d.d. je 25. aprila 2022 z bančnim sindikatom v sestavi Nove Ljubljanske banke d.d. in Banke Intesa Sanpaolo d.d. sklenila dolgoročno kreditno pogodbo v višini 36,1 milijonov EUR. Posojilo je namenjeno refinanciranju dela obstoječih dolgoročnih posojil, s čimer je bila znižana obrestna marža in podaljšan končni rok vračila posojil. Posojilo temelji na variabilni obrestni meri s četrtletnimi obroki vračanja, s končnim rokom vračila v aprilu 2032.

Informacija bo od 25.4.2022 dalje objavljena na spletni strani www.luka-kp.si

Uprava družbe
Datum: 25.04.2022