Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-258/22

LUKA KOPER, d.d., Koper

Odstop člana nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. in veljavne zakonodaje družba Luka Koper, d. d. objavlja naslednje sporočilo:

Luka Koper, d.d. obvešča zainteresirano javnost, da je dne 27. 4. 2022 družba prejela odstopno izjavo člana nadzornega sveta Rada Antoloviča, ki z omenjenim dnem odstopa s funkcije člana nadzornega sveta družbe Luka Koper, d. d.

Informacija bo od 28. 4. 2022 dalje objavljena na spletni strani družbe www.luka-kp.si.

Uprava družbe
Datum: 28.04.2022