Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-296/22

LUKA KOPER, d.d., Koper

Objava nasprotnih predlogov in zahteve za dopolnitev dnevnega reda 35. skupščine delničarjev družbe Luka Koper, d.d. in čistopisa dnevnega reda

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze in veljavne zakonodaje uprava družbe Luka Koper, d. d., objavlja naslednje sporočilo:

Na podlagi določil 3. odstavka 298. člena in 1. odstavka 300. člena Zakona o gospodarskih družbah, uprava družbe Luka Koper, d.d., objavlja:

  • nasprotni predlog k predlogu sklepa pod 3. točko ter zahtevo za dopolnitev z novo 4. točko in 5. točko dnevnega reda 35. skupščine delničarjev družbe LUKA KOPER, d.d., ki bo 6. 6. 2022, kakor ju je v zakonskem roku dne 10. 5. 2022 v svojem imenu zahteval Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana, ki je imetnik 1.557.857 delnic, kar predstavlja 11,13% osnovnega kapitala družbe, in v imenu delničarja Republike Slovenije, ki je imetnica 7.140.000 delnic, kar predstavlja 51% osnovnega kapitala družbe,
     
  • nasprotni predlog k predlogu sklepa pod 3. točko dnevnega reda 35. skupščine delničarjev družbe LUKA KOPER, d.d., ki bo 6. 6. 2022, kakor ga je v zakonskem roku dne 9. 5.2022 zahteval delničar Društvo Mali delničarji Slovenije.

 

Na podlagi določil 4. odstavka 298. člena Zakona o gospodarskih družb uprava družbe Luka Koper, d.d., objavlja čistopis dnevnega reda za 35. skupščino delničarjev družbe LUKA KOPER, d.d., ki bo 6. 6. 2022.

Informacija bo od 12.5.2022 dalje objavljena na spletni strani družbe www.luka-kp.si

Uprava družbe
Datum: 12.05.2022