Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-298/22

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

POROČILO o poslovanju družbe SALUS, Ljubljana, d. d. in Skupine SALUS za obdobje januar – marec 2022

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana objavlja podatke o poslovanju družbe SALUS, Ljubljana, d.d. in Skupine SALUS za obdobje januar – marec 2022.

To obvestilo bo na naši spletni strani objavljeno od 13.05.2022 dalje do dneva izteka predpisanega roka.   

Uprava
Datum: 13.05.2022