Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-309/22

NLB, d. d., Ljubljana

Obvestilo o poslih Uprave NLB z delnico NLBR

Na podlagi pravil borz in v povezavi z 19. členom Uredbe (EU) št. 596/2014  NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana objavlja obvestilo o poslih Uprave NLB z delnico NLBR.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo od 16. maja 2022 dalje na voljo na uradni spletni strani Izdajatelja (www.nlb.si).

Odnosi z vlagatelji
NLB d.d., Ljubljana
Datum: 16.05.2022