Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-311/22

MELAMIN, d.d., Kočevje

Obvestilo Melamin d.d. Kočevje v zvezi z delovno nesrečo z dne 12.05.2022

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje Melamin d.d. Kočevje, objavlja naslednje sporočilo:

Dne 12.05.2022 ob 8.37 je pri prečrpavanju surovine prišlo do močne eksplozije. Posledice nesreče so pet preminulih, dva hudo poškodovana ter velika gmotna škoda. Aktivirana je bila enota za zaščito in reševanje, ki je hitro omejila požar.

Po vseh analizah nesreča ni negativno vplivala na okolje oz. so vsi parametri znotraj predpisanih meja. Proizvodnja družbe je bila ustavljena,

V družbi smo takoj pristopili k sanaciji škode, ki po prvih ocenah presega 30 milijonov evrov. Za take nepričakovane dogodke je družba ustrezno zavarovana. Odziv vseh deležnikov je pozitiven in podpirajo sanacijo tovarne.

Trenutno smo v fazi aktivacije pridobitve pomoči za obnovo po nesrečah s strani EU preko MGRT, prav tako preusmerjamo vsa sredstva v obnovo. Sanacijo in dela bomo izvajali postopno ter bodo po prvih ocenah trajala od 3 do 18 mesecev.

Družba bo za sanacijo in zaposlene zagotavljala finančne vire iz lastnih rezerv in zavarovalnin, po potrebi pa tudi iz drugih virov.

Direktor družbe
Srečko Štefanič
Datum: 17.05.2022