Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-314/22

LUKA KOPER, d.d., Koper

Odstop članice nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. in veljavne zakonodaje družba Luka Koper, d. d. objavlja naslednje sporočilo:

Luka Koper, d.d. obvešča zainteresirano javnost, da je dne 13. 5. 2022 družba prejela odstopno izjavo članice nadzornega sveta Tamare Kozlovič. Kot navedeno v odstopni izjavi, članica nadzornega sveta svoj odstop podaja v skladu s tretjim odstavkom 12. člena Zakona o poslancih in 18. členom Statuta družbe Luka Koper, d.d., s trimesečnim odpovednim rokom, ki začne teči s 13. 5. 2022, ko ji je bil potrjen mandat za poslanko v Državnem zboru RS, in traja do dneva imenovanja novega (nadomestnega) člana nadzornega sveta, v vsakem primeru pa s potekom treh mesecev od dneva odstopa, če skupščina v tem roku ne izvoli novega (nadomestnega) člana nadzornega sveta.

Informacija bo od 17. 5. 2022 dalje objavljena na spletni strani družbe www.luka-kp.si.

Uprava družbe
Datum: 17.05.2022