Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-328/22

INTEREUROPA, d.d., Koper

Skupina Intereuropa je v prvem četrtletju 2022 uspešno poslovala in dosegla rast ključnih kazalnikov poslovanja

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba INTEREUROPA d.d., Koper, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe Intereuropa d.d., je na svoji seji 19. maja 2022 obravnaval nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Intereuropa in družbe Intereuropa d.d. za obdobje januar – marec 2022.

Skupina Intereuropa je na podlagi nerevidiranih podatkov v prvem četrtletju 2022 ustvarila 47,1 milijonov EUR prihodkov od prodaje, kar je za 19 odstotkov več kot v lanskem primerljivem obdobju in za 13 odstotkov nad načrtovanimi prihodki. V prvem četrtletju letošnjega leta je dosegla dobiček iz poslovanja pred obrestmi, amortizacijo in davki (EBITDA) v višini 3,6 milijone evrov, kar je za 16 odstotkov več v primerjavi z enakim obdobjem leta 2021 in za 20 odstotkov nad načrtovanim. Dobiček iz poslovanja (EBIT) je v obdobju od januarja do marca 2022 dosegel 2,0 milijona evrov in tako presegel načrtovanega za 45 odstotkov ter primerljivega lanskega za 34 odstotkov. Skupina Intereuropa je prvo trimesečje letošnjega leta zaključila s čistim dobičkom v višini 1,3 milijona evrov, kar je 29 odstotkov nad načrtovanim ter za 12 odstotkov več kot v primerljivem obdobju lani.

Neto finančni dolg Skupine Intereuropa je ob zaključku prvega četrtletja znašal 35,9 milijona evrov, kar je na ravni ob zaključku leta 2021.

Skupina Intereuropa je v prvem četrtletju letošnjega leta z intenzivnimi prodajnimi in organizacijskimi aktivnostmi ter ob danih gospodarskih razmerah presegla tako načrtovane kot tudi lanske primerljive rezultate. Tudi v prihodnje bo Skupina Intereuropa preko lastnih podjetij in s pomočjo mednarodne partnerske mreže odjemalcem zagotavljala celovite logistične storitve v Sloveniji kot v državah JV Evrope.

Javna objava bo objavljena na SEO-netu in na spletni strani družbe Intereuropa na naslovu www.intereuropa.net najmanj 5 (pet) let od datuma objave.

Uprava družbe
Datum: 19.05.2022