Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-348/22

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Dne 20.5.2022 je družba Union Hotels Collection d.d. odsvojila  90 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 3.830,00 EUR, kar predstavlja 0,0050% vseh delnic in  0,0050%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Dne 24.5.2022 je družba Union Hotels Collection d.d. odsvojila  7.200 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 302.400,00 EUR, kar predstavlja 0,4013% vseh delnic in  0,4013%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Po opravljenih transakcijah ima družba Union Hotels Collection d.d. v lasti 5.712 lotov delnic EQNX kar predstavlja 0,3184% vseh delnic in 0,3184% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka.

Datum: 24.05.2022