Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-377/22

LUKA KOPER, d.d., Koper

Poročilo o sodnih postopkih zoper bivše člane uprave in člane nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze in veljavne zakonodaje Luka Koper, d. d. objavlja naslednje sporočilo:

Uprava družbe Luka Koper, d.d. je dne 09.05.2022 s strani Slovenskega državnega holdinga, d.d. prejela zahtevo za dopolnitev dnevnega reda 35. skupščine delničarjev družbe, št. 2022-832, ki bo 06.06.2022. V točki II. je predlagatelj SDH, d.d. na podlagi določbe 298. člena ZGD-1 podal zahtevo, da se dnevni red dopolni z novo točko, in sicer s točko »5. Poročilo o sodnih postopkih zoper bivše člane uprave in člane nadzornega sveta« ter predlagal sprejem sklepa »Skupščina delničarjev se seznani s pisnim poročilom o sodnih postopkih zoper bivše člane uprave in nadzornega sveta«.

Skladno z zahtevo predlagatelja je uprava družbe izdelala to poročilo o sodnih postopkih zoper bivše člane uprave in člane nadzornega sveta ter ga skladno z določbo 305. člena ZGD-1 kot gradivo prilaga k 5. točki dnevnega reda 35. skupščine delničarjev družbe.

Informacija bo od  2.6.2022 dalje objavljena na spletni strani www.luka-kp.si

Uprava družbe
Datum: 02.06.2022
Pripeti dokumenti:  Poročilo o sodnih postopkih