Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-385/22

KRKA, d. d., Novo mesto

Ustavljen postopek zoper družbo Krka Romania S.R.L.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Krka, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Zainteresirano javnost obveščamo, da je romunska Agencija za preprečevanje korupcije (Direcția Națională Anticorupție, DNA) končala preiskavo o domnevnih nepravilnostih pri poslovanju Krkine odvisne družbe Krka Romania S.R.L.

Krka je o domnevnih nepravilnostih v poslovanju svoje odvisne družbe v Romuniji poročala v javni objavi 17. 1. 2020. Novico o domnevnih nepravilnostih je takrat prvi objavil romunski novičarski portal Libertatea. Na osnovi objavljenih informacij je romunska Agencija za preprečevanje korupcije po uradni dolžnosti sprožila preiskavo o domnevnih nepravilnostih v družbi Krka Romania S.R.L.

Agencija je v preiskavi ugotovila, da je družba Krka Romania S.R.L. vse promocijske aktivnosti izvajala v skladu z veljavno zakonodajo in smernicami dobre prakse, ki urejajo področje promocije medicinskih izdelkov v EU in Romuniji. Na osnovi izvedenih preiskovalnih dejanj ni ugotovila, da bi pri trženju Krkinih izdelkov v Romuniji obstajali kakršnikoli utemeljeni razlogi za sum storitve kaznivih dejanj v družbi Krka Romania S.R.L ali pri njenih zaposlenih, zato je postopek zoper družbo Krka Romania S.R.L. ustavila.

Krki ni znano, da bi bila v pritožbenem roku zoper sklep romunske Agencije za preprečevanje korupcije vložena kakšna pritožba.

Obvestilo bo objavljeno na Krkinih spletnih straneh (www.krka.si) od 3. 6. 2022 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

 

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 03.06.2022