Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-529/22

TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana

Sprememba finančnega koledarja za leto 2022

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Telekom Slovenije, d.d., obvešča o spremembi Finančnega koledarja družbe za leto 2022. Do spremembe je prišlo zaradi objave sklica 35. skupščine delničarjev družbe in objave sklepov 35. skupščine delničarjev.

Spremenjeni finančni koledar za leto 2022 je v pripetem dokumentu.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe www.telekom.si, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

 

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.
Datum: 09.08.2022