Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PAL-290/22

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Republika Slovenija - povečanje števila obveznic RS77 - izpolnitev odložnega pogoja

Odložni pogoj za povečanje števila obveznic z oznako RS77 izdajatelja Republika Slovenija je izpolnjen, zato se z dnem 12. 8. 2022 v Segmentu obveznic na borznem trgu poveča število obveznic z oznako RS77, skladno z obvestilom borze št.: PAL-284/22, objavljenim na: LJUBLJANSKA BORZA - SEOnet (ljse.si).    

Ljubljanska borza, d.d., Ljubljana
Datum: 11.08.2022