Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
SAR-7/22

NLB, d. d., Ljubljana

Sklic na dokument: NLB Skupina v prvem polletju 2022 zabeležila robusten poslovni rezultat

Popravek zaradi napake v besedilu dokumenta Ključni poudarki poslovanja H1 2022.

V objavi slovenske verzije Ključnih poudarkov poslovanja H1 2022 je napačno zapisan stavek: 

NLB Skupina je v prvi polovici leta nadaljevala z močno in vzdržno rastjo v znesku 358,1 milijona evrov čistega dobička iz poslovanja (7-odstotna rast v primerjavi z enakim obdobjem lani), pri čemer je najmlajša bančna članica Skupine, N Banka, k rezultatu prispevala 14 milijonov evrov.

Pravilno besedilo se glasi:

NLB Skupina je v prvi polovici leta nadaljevala z močno in vzdržno rastjo v znesku 358,1 milijona evrov čistih prihodkov iz poslovanja (7-odstotna rast v primerjavi z enakim obdobjem lani), pri čemer je najmlajša bančna članica Skupine, N Banka, k rezultatu prispevala 14 milijonov evrov.

Ta informacija bo od 11. 8. 2022 do nadaljnjega objavljena tudi na spletni strani družbe www.nlb.si. 

Odnosi z vlagatelji
NLB d.d., Ljubljana
Datum: 11.08.2022