Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
TOS-29/22

KOVINTRADE D.D. CELJE

Objava rezultata nakupa lastnih delnic

Družba Kovintrade d.d. Celje obvešča javnost, da je v skladu z od 28.06.2022 do vključno 28.07.2022 objavljenim Pozivom k prodaji rednih delnic Kovintrade d.d. Celje odkupila 198 lastnih delnic po ceni 130 EUR na delnico, kar predstavlja 0,0014 % vseh izdanih delnic.

Delnice je družba pridobila na podlagi Programa odkupa lastnih delnic družbe Kovintrade d.d. Celje, objavljenega dne 28.06.2022.

Skupno število vseh izdanih delnic družbe je 135.610.

Skupno število lastnih delnic pred omenjenimi nakupi je bilo 499 delnic,  kar je predstavljalo  0,0036 odstotnega deleža vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po omenjenih nakupih je 697, kar prestavlja 0,0051 odstotnega deleža vseh izdanih delnic.

 

Uprava Kovintrade d.d. Celje

Predsednik uprave Jože Kastelic
Datum: 17.08.2022