Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
SAR-35/22

TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi

Polletno poročilo družbe Terme Čatež d.d. in Skupine Terme Čatež (januar - junij 2022)

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8250 Brežice objavlja:

  • Nerevidirano nekonsolidirano in konsolidirano polletno poročilo družbe Terme Čatež d.d. in Skupine Terme Čatež za obdobje januar – junij 2022

Vpogled v današnjo objavo bo dostopen javnosti od trenutka objave na SEOnetu Ljubljanske borze, tudi na spletni strani www.terme-catez.si za obdobje najmanj 10 let od datuma objave, pod naslovom:

 

O podjetju – medijsko središče – sporočila za javnost

Uprava družbe
Datum: 30.09.2022
Pripeti dokumenti:  SEOnet januar - junij 2022