Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PAL-329/22

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Sprememba minimalne velikosti ponudbe vrednostnih papirjev za vzdrževanje likvidnosti

Obveščamo vas, da od 1. 10. 2022 velja nova minimalna velikost ponudbe v lotih za vrednostne papirje, za katere se izvaja vzdrževanje likvidnosti, ki je razvidna iz spodnje tabele.

Oznaka vrednostnega papirja

Minimalna velikost ponudbe

CICG

230 lotov

EXPBG

6.120 lotov

EXPHR

4.050 lotov

EXPMK

1.700 lotov

EXPRS

3.130 lotov

EXPSI

2.610 lotov

ICCRO

190 lotov

ICSLO

160 lotov

KRKG

130 lotov

NLBR

210 lotov

PETG

30 lotov

POSR

560 lotov

TLSG

110 lotov

ZVTG

330 lotov

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 23.09.2022