Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-618/22

REPUBLIKA SLOVENIJA

Objava ponudbenega dokumenta za 11. izdajo obveznice RS77

Zadevni ponudbeni dokument se nahaja v prilogi.

Maja Praprotnik Zupan, vodja Sektorja za izvrševanje transakcij in za upravljanje likvidnosti
Datum: 28.09.2022