Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
SAR-37/22

VIPA HOLDING, d.d.

Nerevidirano poročilo družbe VIPA HOLDING d.d. in Skupine VIPA HOLDING za prvo polletje poslovnega leta 2022

Na podlagi 136. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19, 66/19, 49/20 - ZIUZEOP, 123/21) in določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana, uprava družbe VIPA HOLDING d.d., Lokarjev drevored 1, Ajdovščina, objavlja

NADZOROVANO INFORMACIJO O OBJAVI
NEREVIDIRANEGA KONSOLIDIRANEGA POROČILA SKUPINE IN NEREVIDIRANEGA POROČILA DRUŽBE
ZA PRVO POLLETJE POSLOVNEGA LETA 2022

Družba VIPA HOLDING d.d. objavlja nerevidirano konsolidirano in nekonsolidirano polletno poročilo za obdobje končano na dan 30.06.2022. Poročili sta od danes dalje dostopni na spletnih straneh družbe www.vipa-holding.si.

Nerevidirano konsolidirano in nekonsolidirano polletno poročilo za obdobje končano na dan 30.06.2022 in to obvestilo bodo od 30. 09. 2022 dalje za obdobje najmanj desetih let objavljeni na spletnih straneh družbe www.vipa-holding.si.

 

 

Uprava družbe
Datum: 30.09.2022