Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-629/22

DATALAB, d.d., Ljubljana

Objava preliminarnih nerevidiranih rezultatov o poslovanju Skupine Datalab za poslovno leto 2022

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in druge veljavne zakonodaje družba DATALAB Tehnologije d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Skupina Datalab d.d. je poslovno leto 2022, ki je trajalo od 1.7.2021 do 30.6.2022,  zaključila uspešno.

V prilogi objavljamo preliminarni nerevidiran konsolidiran izkaz vseobsegajočega donosa skupine za poslovno leto 2022.

Družba Datalab d.d. in skupina Datalab d.d. bo revidirane poslovne izkaze skupaj z letnim poročilom za poslovno leto '22 objavila do 30.10.2022.

 

 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.datalab.eu) od 30. 9. 2022 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

 

                                                                    Upravni odbor Datalab d.d.

Datum: 30.09.2022