Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
SAR-36/22

KOMPAS SHOP d.d., Ljubljana

Polletno poročilo družbe KOMPAS SHOP d.d. in skupine KOMPAS SHOP - 2022

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba KOMPAS SHOP d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

 

Na podlagi 136. in 137. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) družba KOMPAS SHOP d.d., Šmartinska 52, Ljubljana, objavlja:

 

Nerevidirano poročilo o poslovanju družbe KOMPAS SHOP d.d. in skupine KOMPAS SHOP za obdobje januar – junij 2022.

 

To poročilo bo od 30.09.2022 dalje objavljeno tudi na spletni strani družbe www.kompas-shop.si za obdobje najmanj deset let.

Direktor družbe
Datum: 30.09.2022