Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
SAR-38/22

Union Hotels Collection d.d.

Polletno nerevidirano poročilo o poslovanju družbe in skupine UNION HOTELS COLLECTION za obdobje januar - junij 2022

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana ter 136. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov družba UNION HOTELS COLLECTION d.d., Miklošičeva cesta 1, Ljubljana, objavlja Polletno nerevidirano poročilo o poslovanju družbe in skupine UNION HOTELS COLLECTION za obdobje januar - junij 2022.

Polletno poročilo bo dostopno javnosti tudi na spletni strani družbe https://www.uhcollection.si/ v obdobju najmanj 10 let od dneva objave.

Glavni izvršni direktor:
Matej Rigelnik