Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-633/22

TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana

Imenovanje predsednika uprave Telekoma Slovenije, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 3. redni seji, ki je potekala v ponedeljek, 3. oktobra 2022, za predsednika uprave družbe imenoval Boštjana Košaka. Boštjan Košak bo štiriletni mandat na mestu predsednika uprave Telekoma Slovenije, d.d., nastopil 4. oktobra 2022.

Boštjan Košak je univerzitetni diplomirani ekonomist in ima več kot 25 let izkušenj, predvsem na področju telekomunikacij in novih tehnologij. Od leta 2018 je vodil podjetji ADBK d.o.o. in Marinrene d.o.o., ki se na področju elektronskih komunikacij ukvarjata s svetovanjem, novimi tehnologijami, povezljivostjo in telekomunikacijskimi omrežji. Zadnja leta je vodil tudi podjetje Botera d.o.o., ki se ukvarja z robotsko avtomatizacijo procesov. Med leti 2005 in 2015 je bil direktor hrvaške družbe Amis Telekom d.o.o., med leti 2006 in 2016 pa slovenske družbe Amis d.o.o. V času njegovega vodenja sta obe podjetji uvajali nove storitve na xDSL tehnologiji, razvijali IPTV, IP in fiksno telefonijo ter širili fiksno omrežje. V letu 2015, ko je skupino Amis kupila Telekom Austria Group, je postal izvršni direktor in prokurist družbe Si.mobil d.d. ter bil odgovoren za organizacijsko in tehnično integracijo Amisa v novo skupino. V letih 2017 in 2018, ko je prišlo do uvedbe nove blagovne znamke in spremembe imena podjetja, je kot izvršni direktor in prokurist v družbi A1 Slovenija, d.d., skrbel za uvajanje novih ter podporo razvoju konvergenčnih storitev in regulativi, optimizacijo stroškov in učinkovitost.

Skladno s statutarno določenim mandatarskim sistemom bo predsednik uprave v 15-ih dneh nadzornemu svetu predlagal imenovanje treh novih članic oz. članov uprave Telekoma Slovenije, d.d.

Telekom Slovenije, d.d., je pred zahtevnim obdobjem, v katerem se bo soočil z izzivi visoko konkurenčnega trga, dinamične in regulirane panoge ter vlaganj v razvoj in infrastrukturo, ob hkratni potrebi po doseganju učinkovitega poslovanja in ustreznih finančnih rezultatov. Prihodnje poslovanje bo zahtevalo agilnost, učinkovitost, razvojno naravnanost ter poglobljeno poznavanje trendov in priložnosti na področju elektronskih komunikacij, zato je ključno, da podjetje vodi strokovno usposobljena in visoko motivirana ekipa. Imenovanje Boštjana Košaka, ki telekomunikacije, nove tehnologije in razvojne trende odlično pozna, na mesto predsednika uprave je po mnenju Nadzornega sveta družbe korak v smeri krepitve tržnega in razvojnega potenciala Skupine Telekom Slovenije.

Skladno z imenovanjem novega predsednika uprave s 3. oktobrom 2022 preneha mandat predsednika uprave Telekoma Slovenije, d.d., Cvetku Sršenu.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d.
Datum: 03.10.2022