Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PAL-343/22

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

TBJ d.d. - zmanjšanje števila delnic TBJG

Izdajatelj:

TBJ d. d.

Naslov:

Cesta Borisa Kidriča 41, 4270 Jesenice

Segment:

Trg SI ENTER – podsegment DELNICE SLOVENIJA

Oznaka:

TBJG

Vrsta delnic:

Redne imenske kosovne

ISIN:

SI0031109042

CFI koda:

ESVUFR

Obstoječe št. delnic:

60.669

Število izbrisanih delnic:

5.372

Novo št. delnic:

55.297

Datum spremembe na trgu SI ENTER:

5. 10. 2022

Pojasnilo:

Umik lastnih delnic

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 04.10.2022