Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-669/22

PRVA GROUP PLC. - SKUPINA PRVA d.d., Ljubljana

Obvestilo o sprejetih sklepih nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba PRVA GROUP PLC. - SKUPINA PRVA D.D., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Na 31. korespondenčni seji nadzornega sveta, ki je potekala med 17.10.2022 in 25.10.2022, so člani nadzornega sveta:

  • potrdili zapisnik prejšnje seje nadzornega sveta,
  • se seznanili z odstopno izjavo predsednika uprave g. Boštjana Škufce Zaverška in na njegov predlog sprejeli sklep, da se z dnem 13.11.2022 predčasno odpokliče s funkcije predsednika uprave družbe. Nadzorni svet je za novega predsednika uprave imenoval g. Janeza Kranjca in sicer v 4 letni mandat, s pričetkom z dnem 14.11.2022.

Janez Kranjc finančni konglomerat SKUPINA PRVA, ki v Sloveniji, Makedoniji, Srbiji in na Kosovu združuje več kot pol milijona uporabnikov storitev in 1,5 milijarde evrov sredstev v upravljanju, prevzema po dvanajst letih svojega dela v hčerinskih družbah SKUPINE PRVA. Širok spekter znanja je pridobil kot direktor upravljanja premoženja, direktor tveganj in član upravnega odbora. Leta 2015 je nastopil funkcijo predsednika uprave PRVE Osebne zavarovalnice, ob reorganizaciji v 2021 pa je prevzel vodenje PRVE Pokojninske družbe in postal predsednik upravnega odbora PRVE Osebne zavarovalnice.


To obvestilo bo objavljeno tudi na spletni strani družbe www.prvagroup.eu od 25.10.2022 dalje in sicer za obdobje najmanj 10 let.

Uprava družbe SKUPINA PRVA, d.d.
Datum: 25.10.2022