Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-696/22

TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana

Objava Finančnega koledarja družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2023

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Telekom Slovenije, d.d., objavlja Finančni koledar za leto 2023, ki je v pripetem dokumentu.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh Telekoma Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

 

 

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.
Datum: 10.11.2022
Pripeti dokumenti:  Finančni koledar za leto 2023