Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-708/22

LUKA KOPER, d.d., Koper

Informacija o spremembi v upravi družbe

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. in veljavne zakonodaje družba Luka Koper, d. d. objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Luke Koper, d. d., je dne, 11. novembra 2022 odpoklical Roberta Rožaca z mesta člana uprave in z njim sklenil sporazum o prenehanju pogodbe o zaposlitvi. Področja dela odpoklicanega člana uprave bodo prevzeli ostali člani uprave družbe.

Informacija bo od 11.11.2022 dalje objavljena na spletni strani družbe www.luka-kp.si

Nadzorni svet družbe
Datum: 11.11.2022