Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-731/22

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Obvestilo o podaljšanju veljavnosti zavezujoče ponudbe za nakup poslovnih deležev v družbi Farmadent d.o.o.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Uredbe o zlorabi trga in veljavne zakonodaje družba SALUS, Ljubljana, d.d., Litostrojska cesta 46A, 1000 Ljubljana ("Salus") objavlja naslednje sporočilo:

V zvezi s sporočili za javnost z dne 24.06.2022, z dne 26.09.2022, z dne 19.10.2022 in z dne 03.11.2022, objavljenimi na portalu SEOnet, in sicer glede oddaje in podaljšanja veljavnosti zavezujoče ponudbe za nakup poslovnih deležev v skupni višini 75% deleža v osnovnem kapitalu družbe Farmadent, trgovina, proizvodnja in storitve, d.o.o. ("Farmadent"), z nakupno opcijo za nakup preostalih poslovnih deležev v skupni višini 25% deleža v osnovnem kapitalu družbe Farmadent, oziroma alternativno za nakup poslovnih deležev v skupni višini 100% deleža v osnovnem kapitalu družbe Farmadent, s strani družbe SALUS, Veletrgovina, d.o.o., katere edini družbenik je družba Salus, Salus sporoča, da še vedno potekajo pogajanja in da je veljavnost zavezujoče ponudbe podaljšana do 15.12.2022 do konca dneva, pod pogojem, da se v tem roku uskladi in podpiše pogodba o prodaji in prenosu poslovnih deležev.

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 18.11.2022 dalje do izteka predpisanega roka.

 

Uprava
Datum: 18.11.2022