Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-742/22

DATALAB, d.d., Ljubljana

Četrtletno poročilo poslovodstva družbe in Skupine za obdobje od 01.07.2022 do 30.9.2022

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in druge veljavne zakonodaje, družba Datalab Tehnologije d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

V prilogi objavljamo nekonsolidirane in konsolidirane nerevidirane poslovne rezultate prvega kvartala poslovnega leta 2023, ki se je pričelo dne 1.7.2022.

 

 

Poročilo bo objavljeno v sistemu SEONet in na spletnih straneh družbe (www.datalab.si) od 22.11.2022 dalje za obdobje najmanj 5 let.

 

Upravni odbor družbe Datalab d.d.

Datum: 22.11.2022