Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-853/22

CINKARNA CELJE, d.d., Celje

Sprememba dividendne politike družbe

Skladno s 124. in 130. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1, Ur. l. RS št. 77/2018) ter 7. in 17. členom Uredbe Evropske Unije št. 596/2014/EU (Uredba MAR) družba 

CINKARNA Celje, d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje
MŠ: 5042801000,
DŠ: SI 15280373,

sporoča, da sta Uprava družbe in Nadzorni svet spremenila dividendno politiko (objavljena v Povzetku strategije razvoja družbe za obdobje 2019 – 2023 ter objavljena 17. 4. 2018) tako, da bo za dividende, tako kot za poslovno leto 2023 tudi za poslovno leto 2022 namenjeno 50 % čistega poslovnega izida.

Odločitev sta Uprava in Nadzorni svet družbe obravnavala na seji dne 22. 12. 2022.

Informacija bo 23. 12. 2022 objavljena tudi na spletni strani podjetja www.cinkarna.si in bo tam dosegljiva vsaj 5 let.

Uprava družbe
Cinkarna Celje, d.d.
Datum: 23.12.2022