Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-8/23

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Obvestilo o podpisu pogodbe o prodaji oziroma nakupu poslovnih deležev v družbi Farmadent d.o.o.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Uredbe o zlorabi trga in veljavne zakonodaje družba SALUS, Ljubljana, d.d., Litostrojska cesta 46A, 1000 Ljubljana ("Salus") objavlja naslednje sporočilo:

Družba Salus sporoča, da je družba SALUS, Veletrgovina, d.o.o., katere edini družbenik je družba Salus, kot kupec dne 05.01.2023, s prodajalci OBČINA STARŠE, MESTNA OBČINA MARIBOR, OBČINA DUPLEK, OBČINA HOČE-SLIVNICA, OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU, OBČINA RAČE-FRAM, podpisala pogodbo o prodaji oziroma nakupu 100% poslovnih deležev družbe FARMADENT, trgovina, proizvodnja in storitve, d.o.o. ("Farmadent") za skupno kupnino v višini 8.460.000,00 EUR. Pogodba je predmet določenih odložnih pogojev, med drugim, pridobitve potrebnih odobritev pristojnih organov za varstvo konkurence, ki dovoljujejo zaključek predvidene transakcije, soglasja občinskih svetov prodajalcev in soglasja skupščine družbe Salus.

Potencialni nakup poslovnih deležev v družbi Farmadent je skladen z razvojno strategijo družbe oziroma skupine Salus, s katero želi slednja skozi zadane strateške cilje, z inovativnim pristopom in na stroškovno učinkovit način, utrditi svojo vlogo enega od vitalnih členov v oskrbi s produkti in storitvami na področju zdravstva na trgih jugovzhodne Evrope. Z nameravanimi prevzemnimi aktivnostmi družba oziroma skupina Salus sledi zavezanosti k ustvarjanju dodane vrednosti za vse deležnike poslovnega procesa in s tem nadaljevanju svoje več kot 50 letne tradicije.

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 05.01.2023 dalje do izteka predpisanega roka.

Uprava
Datum: 05.01.2023