Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-21/23

REPUBLIKA SLOVENIJA

Objava ponudbenega dokumenta za 1. izdajo obveznice RS91

Zadevni ponudbeni dokument se nahaja v prilogi.

Maja Praprotnik Zupan, vodja Sektorja za izvrševanje transakcij in za upravljanje likvidnosti
Datum: 12.01.2023