Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-15/23

DARS d.d., Celje

Finančni koledar za leto 2023

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d. d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje objavlja finančni koledar za leto 2023, ki je v pripetem dokumentu.

Ta informacija bo objavljena tudi na spletnih straneh družbe DARS d. d. (www.dars.si), kjer bo dostopna še vsaj pet let.

Služba za komuniciranje
Datum: 11.01.2023
Pripeti dokumenti:  Finančni koledar za leto 2023